Contact

696 355 976

Follow

©2018 BY VOLO VIVERE. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i głębokim w sposób aktywny skorzystały ze wsparcia terapeutycznego. Z uwagi na fakt, iż terapeuci przychodzili do ich domów, Projekt „Terapia plus…” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych „ FIO na start” przyczynił się to do zmniejszenia wykluczenia społecznego Osób niepełnosprawnych. Na czas realizacji projektu zniknął też problem dostępności do rehabilitacji ruchowej, której skutkiem było powstanie bolesnych przykurczy w stawach. Nastąpiło zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawiła się koordynacja odruchów równoważnych, poprawie uległy czynności układu krążenia i oddychania. Wpłynęło to na poprawę reakcji obronnych, relaksację i osłabienie reakcji nerwicowych, zmniejszenie nadmiernego napięcia mięśni tzw. spastyczności, zwiększenie zakresu ruchu, zmniejszenie stanów zapalnych mięśni i stawów. Zajęcia z terapeutami korzystnie wpłynęły na zmniejszenie agresji a uczucie wyalienowania uległy zmniejszeniu. Rezultatem jest zmniejszenie problemu jakim był brak opieki nad opiekunami osób niepełnosprawnych. Terapie przyczyniły się to zmniejszenia izolacji tych osób. Stany depresyjne, izolowanie się od społeczeństwa, wyobcowanie zostały zminimalizowane dzięki warsztatom motywacyjnym przeprowadzonym dla rodziców i opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Rzutuje to na poprawę samopoczucia i ogólny stan zdrowia osób niepełnosprawnych. Projekt częściowo zniwelował przyczyny braku dostępności do w/wymienionych form terapeutycznych, czego skutkiem jest poprawa jakości i komfortu życia osób wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności oraz ich rodzin.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now